Salut recorda als viatgers la importància d'informar-se de les condicions sanitàries dels països de destí

Aprofitant l’inici del mes d’agost, data en què moltes persones comencen les seves vacances i tenen previst fer un viatge, l’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT) vol recordar als viatgers que per gaudir d’aquests dies amb salut, és convenient disposar d’informació sanitària del país de destí, així com dels riscos i les precaucions que cal prendre, abans, durant i després del viatge.

Abans de marxar, es recomana, actualitzar el calendari de vacunes, comprovar si la destinació té alguna alerta sanitària activa i preparar una mini farmaciola per endur-se, entre d’altres.

Durant el viatge, pel que fa a l’alimentació, cal evitar els aliments crus i els que poden contaminar-se fàcilment, no comprar menjar a venedors ambulants i només beure aigua embotellada oberta davant el viatger. A més, es recorda que amb el bany en rius i llacs d'aigua dolça es poden adquirir malalties parasitàries i que cal evitar el contacte amb qualsevol tipus d'animals -inclosos els domèstics-, doncs poden no estar controlats sanitàriament.

En tornar-hi, cal saber que algunes malalties tropicals no es manifesten immediatament, sinó que poden presentar-se bastant temps després de la tornada. En cas que sigui necessari anar al metge, se l’haurà d’informar que s’ha realitzat un viatge en els darrers 12 mesos a una zona tropical o a un país en vies de desenvolupament.

Prevenció amb vacunacions internacionals

Segons el destí que s’hagi escollit per viatjar, és important visitar un centre de vacunacions internacionals per demanar consell, tenint en compte que cal programar la visita amb temps suficient. Per a fer-ho, arreu de Catalunya existeixen unitats de salut internacional i centres vacunals i que ofereixen recomanacions al viatger, vacunació internacional i atenció a la patologia importada després del viatge.

En aquest sentit, el Departament de Salut i el Ministeri de Sanitat van signar a l’abril un conveni d’encàrrec de gestió de les vacunacions i altres mesures preventives per raons de salut pública en el desplaçament internacional de persones i l’expedició dels corresponents certificats mèdics sanitaris.

Per a més informació:

IASGIRONA
Dimarts, 4 Agost 2015