5.263 persones ja han participat al programa de detecció precoç de càncer de còlon i recte a la Garrotxa i al Ripollès

El dia 19 de gener de 2015 es va posar en marxa el Programa de Detecció Precoç de Càncer de Còlon i Recte (PDPCCR) a les comarques de la Garrotxa i el Ripollès, en el marc del desplegament progressiu a tot Catalunya. Un any després de la seva implantació, s’han fet la prova un total de 5.263 persones (3.557 de la Garrotxa i 1.706 del Ripollès), que representa el 44,57% de la població convidada, és a dir, els veïns d’entre 50 i 69 anys, la població que té més possibilitats de patir aquest tipus de tumors.

De totes les proves realitzades, en 352 casos el resultat ha estat positiu. En aquestes situacions, les persones són citades a fer una colonoscòpia, de les quals ja se n’han realitzat 274, i s’ha confirmat el càncer a  9 pacients (5 del Ripollès i 4 de la Garrotxa), a més de detectar adenomes de mig i alt risc a 94 més (29 del Ripollès i 65 de la Garrotxa), els quals s’han pogut sotmetre a tractaments preventius per evitar futurs càncers. 

Durant aquest any, el Programa ja s’ha fet a les Àrees Bàsiques de Salut de la Vall d’en Bas, Sant Joan les Fonts, Besalú i s’ha iniciat Olot –on s’acabarà el 30 de novembre de 2016- i Ripoll-Sant Joan de les Abadesses –que s’acabarà el proper 26 de febrer-.

 

ABS Població convidada Participants Prova positiva Colonoscòpies
Ripoll - St. Joan de les Abadesses 3.971 1.706 113 84
La Vall d’en Bas 1.612 922 56 55
Sant Joan les Fonts 1.409 692 59 59
Olot (actiu fins 30/11/2016) 3.223 1.131 72 30
Besalú 1.591 812 52 46

 

La implantació del PDPCCR a les comarques de la Garrotxa i el Ripollès es va implantar conjuntament amb Osona. En total, durant els dos anys que dura el Programa, es convidarà a participar a 56.554 homes i dones de les tres comarques d’entre 50 i 69 anys: 13.456 de la Garrotxa, 6.809 del Ripollès i 36.289 d’Osona. Un 6% dels participants al Programa solen tenir resultats positius que cal estudiar.

L'organització va implicar la coordinació dels col•legis de farmacèutics Girona i de Barcelona, l'atenció primària, la unitat d'endoscòpies dels hospitals de Vic, Olot i Campdevànol i l'Oficina Tècnica de Cribratge, gestionada per l'Institut d'Assistència Sanitària (IAS) a les comarques de la Garrotxa i el Ripollès i pel Consorci Hospitalari de Vic a la comarca d’Osona, tot plegat amb el suport del CatSalut. Els Rotary Club de Vic-Osona, Olot-la Garrotxa i del Ripollès col•laboren econòmicament en el desplegament a les seves respectives comarques.

El mètode de cribratge es fa a partir d'una anàlisi per detectar si hi ha restes de sang a la femta. La participació en el programa és voluntària, amb una realització biennal. S'invitarà a la població diana -tots els homes i dones que tinguin entre 50 i 69 anys durant l'any en curs-, els quals rebran una carta a casa seva on se'ls explicarà el programa i se'ls informarà de com participar-hi. Es realitzarà un segon enviament de cartes de recordatori a totes aquelles persones que no hagin contestat en dues setmanes.

Per dur a terme la implantació del PDPCCR ha estat molt important la implicació de les farmàcies com a centres de salut informadors i facilitadors dels kits. El seu horari d’obertura al públic facilita l’accessibilitat al programa a les persones que hi vulguin participar. Així, aquests s'hauran de dirigir a una oficina de farmàcia amb la carta que hagin rebut, on hi haurà imprès un codi d'identificació personal. A la farmàcia li donaran un kit per dipositar la mostra de femta, i les instruccions de com conservar-la  fins que la porti de nou a la farmàcia. Les farmàcies que participen en el Programa enviaran dos cops a la setmana les mostres al laboratori del PDPCCR.

Els resultats de les anàlisi seran publicats informàticament a la Història Clínica Compartida de Catalunya. Si són negatius, els participants rebran una carta on se'ls informarà d'aquest resultat. Si són positius, seran citats per a una visita a la Unitat d'Endoscòpies del centre respectiu, on se'ls informarà del resultat i del procés a seguir a partir d'aleshores, que parteix de la realització d’una colonoscòpia diagnòstica. Segons els resultats d'aquest estudi, s'indicarà al pacient què cal fer: participar de nou en el programa al cap de dos anys si el risc és baix, pot ser necessària una segona exploració al cap d'un temps (1 o 3 anys) o pot ser derivat a un centre de diagnòstic i tractament en el cas que es confirmi la presència de càncer.

El càncer de còlon i recte

A Catalunya cada any se’n diagnostiquen més de 4.000 casos nous de càncer de còlon i recte i actualment ha esdevingut la segona causa de mort per càncer a Catalunya, tant en homes com en dones, amb 1.900 defuncions/any. Així doncs, la supervivència als cinc anys se situa al voltant del 50%. La tendència recent indica una clara estabilització de la mortalitat en homes i un descens en dones.

La majoria dels càncers de còlon i recte es desenvolupen a partir de pòlips adenomatosos. Això no obstant, la presència de pòlips és freqüent a la població i només un petit percentatge progressa a càncer. El temps mitjà necessari per a completar aquesta progressió és llarg, probablement de 10 o més anys, fet que permet prevenir o detectar precoçment el càncer de còlon i recte i millorar-ne el pronòstic.

Donat que aquest càncer és asimptomàtic fins que està molt avançat, és molt important la participació en aquest tipus de programes de detecció precoç. La prova de detecció de sang oculta en femta és l’única que ha demostrat la seva eficàcia en assaigs controlats aleatoritzats.

IASGIRONA
Dilluns, 29 Febrer 2016