La Unitat de Continuïtat Assistencial de l’IAS atén 1.252 pacients en els sis primers mesos de funcionament

Aquesta setmana s’ha presentat als tècnics de serveis socials del Gironès i la Selva interior el progrés del dispositiu

Ara farà sis mesos que es va posar en marxa la Unitat de Continuïtat Assistencial (UCA) de l’Institut d’Assistència Sanitària (IAS), una unitat d'atenció integrada social i sanitària dirigida a pacients amb necessitats assistencials a l’alta, tant sanitàries com socials. L’objectiu principal és millorar els resultats en salut, la qualitat de vida i la percepció de l'atenció de les persones ateses, així com garantir a l’usuari una continuïtat assistencial social i sanitària a través de la coordinació efectiva entre els diferents nivells assistencials: atenció primària, hospitalària i sociosanitària.

En aquest mig any de funcionament, la UCA ha atès 1.252 pacients, dels quals, 420 s'han beneficiat del treball conjunt d’infermeria i treball social. El 30,59% dels casos són pacients crònics complexes i el (14,4%) són persones amb malaltia crònica avançada.

El model d’atenció del dispositiu beu de l’experiència de la Unitat de Continuïtat Assistencial de l'Hospital Josep Trueta adaptat a la realitat de l'IAS per a l'atenció dels seus usuaris. La metodologia de treball es basa en la selecció dels casos susceptibles d’intervenció a l’inici de l’ingrés a partir de la informació prèvia del pacient, el procés assistencial i la situació clínica i social. A partir de la valoració, es decideix si el cas presenta necessitats d’atenció sanitària i social i s’estableix el pla de treball conjuntament amb el pacient i el cuidador en coordinació amb els recursos comunitaris.

Per avançar en aquest model, l’IAS ha presentat aquesta setmana als tècnics de serveis socials del Gironès i la Selva interior, àrea d’influència de l’Hospital Santa Caterina, els resultats dels primers sis mesos de funcionament del dispositiu. 

El model d’atenció de la UCA s'emmarca en el Pla Interdepartamental d'Atenció i Interacció Social i Sanitària (PIAISS) amb la voluntat de treballar amb el pacient un pla d'atenció que es percebi com un servei únic capaç de donar resposta tant a les necessitats socials com sanitàries.

Foto: Pacient en seguiment de l’UCA, ingressat a la unitat sociosanitària de subaguts 

IASGIRONA
Divendres, 8 Abril 2016