Comunicat de premsa sobre les retribucions del gerent territorial de l'IAS i de l'ICS a Girona

En relació amb la notícia publicada en un mitjà de premsa digital sobre les retribucions del gerent de les entitats Institut d’Assistència Sanitària i Institut Català de la Salut de Girona, i sobre el deute a proveïdors de l'Institut d’Assistència Sanitària, desmentim rotundament la informació donada i volem fer els següents aclariments: 

Joaquim Casanovas, gerent de les dues institucions, cobra un únic sou de l’Institut Català de la Salut. El seu sou és públic i es pot consultar al web de la transparència de l’ICS. Les retribucions íntegres, amb retencions incloses, de l'any 2016 varen ser de 97.858,90€ i el 2017 de 99.827,68€. El diferencial es deu a l’increment retributiu de l´1% i a la recuperació d’una part de la paga extraordinària de 2012, de la mateixa manera que la resta de treballadors públics de l’Institut Català de la Salut.

Precisament el fet de concentrar dos càrrecs gerencials en una única persona que cobra un únic sou va en la línia de racionalització de la gestió i de la millor coordinació de les dues entitats. En aquest sentit, us adjuntem els certificats de retencions de la renda dels anys 2016 i 2017 del senyor Joaquim Casanovas.

D’altra banda, i pel que fa al pagament de compensacions per desplaçaments, l’any 2016 varen ser de 5.108,32€ i el 2017 de 2.451,32€, fet que que representa una reducció i no un increment com apunta la informació publicada. Tots els treballadors de l'Institut Català de la Salut han de pagar per avançat aquestes despeses i després d'un període de setmanes o mesos es produeix un rescabalament d'aquestes despeses per part de l'Institut Català de la Salut.

Finalment, en relació al deute amb proveïdors l'Institut d’Assistència Sanitària, l’any 2016 fou de 7.857.417,88€ sobre un total de despesa amb proveïdors de 37.337.305,31€. I l’any 2017 el deute fou de 10.836.854,55€ sobre un total de despesa amb proveïdors de 42.626.361,76€. Aquest increment de la despesa, tal com es pot extreure de l’auditoria, es deu a la inversió que s’està duent a terme per tenir a punt una nova unitat de cures intensives per poder donar millor servei als pacients crítics de la regió sanitària de Girona.

L'auditoria de l'Institut d'Assistència Sanitària és pública per als treballadors de la institució i és probable que una interpretació incorrecta d'alguna de les dades allà exposades hagi pogut induir a errors.

 

IASGIRONA
Dilluns, 27 Agost 2018