Nova oferta pública d'ocupació de l'Institut d'Assistència Sanitària i de convocatòria de selecció per a la seva cobertura

Us informem de les bases de l'oferta pública d'ocupació de l'Institut d'Assistència Sanitària i de convocatòria de selecció per a la seva cobertura. 


De conformitat amb allò establert a la Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals per l'Estat de 2017, l'IAS procedeix a la publicació de la seva Oferta Pública d'Ocupació corresponent a l'exercici 2018, que consta de 95 llocs de treball de personal laboral fix, a jornada parcial o completa i categoria professional tots ells de Personal Assistencial de Grau Mig (Grup Professional 2: Diplomats/des en Infermeria, Educadors/es Socials, Treballadors/es Socials, Terapeutes Ocupacionals i Fisioterapeutes).

 

IASGIRONA
Dijous, 30 Agost 2018