Convocatòries obertes

I. Convocatòria de facultatiu/facultativa amb funcions de cap clínic del Servei d'Urgències de l'Hospital Santa Caterina

Bases de la convocatòria (referència 2024/1005)

 

II. Convocatòria de càrrec de director/a de Recursos Humans de l'Institut d'Assistència Sanitària (Referència 2023/1023)

Llista de persones admeses a la convocatòria de director/a de Recursos Humans de l'IAS

 

III. Convocatòria extraordinària d'Oferta Pública d'Ocupació de l'Institut d'Assistència Sanitària

El Departament de Recursos Humans de l'IAS informa que s’han publicat les bases generals de la convocatòria extraordinària de referència 2022_1010. En breu, es publicaran els annexes de cada grup professional, en els quals es detallaran els llocs de treball, les dates de presentació de la documentació, així com les dates de realització de les diferents proves o fases del procés de la convocatòria. Per a qualsevol dubte o aclariment, podeu trucar al departament de recursos humans, a l’àrea de selecció al telèfon 972/182571 o al mail: rrhhseleccio.ias@gencat.cat.

DOGC NÚM. 8818 -22.12.2022. ANUNCI d'oferta pública d'ocupació i de convocatòria de selecció per a la seva cobertura.

Referència 2022/1010

 

Formulari de sol·licitud

Nota informativa

Bases del Grup professional 3 

Esmena de les bases de la convocatòria del Grup professional 3

Llista de candidats presentats, admesos i exclosos Grup professional 3 - 
Nota informativa. Prova de coneixement de català Grup professional 3 (26/04/24, a les 8.30 hores. Sala d'actes de l'Hospital Santa Caterina)

.

Llistat de candidats/es admessos/es que han de fer la prova en català. Grup professional 3

 

Bases del Grup professional 6.1

 

Nota informativa de les dates de les proves de coneixements Grup professional 6, de Sistemes d'Informació (29 de maig 2024 ) i Logística (18 de setembre 2024)

 

Barems per a la puntuació de l'experiència professional i els mèrits curriculars.

Llistat provisional dels candidats presentats, admesos i exclosos. Grup professional 6.1

Llistat candidats admesos que han de fer la prova de català. Grup professional 6.1 

 

Bases dels grups professionals 4 i 5

Barems dels grups professionals 4 i 5

 

2022_1010_2_Nota informativa de la convocatòria d'oferta pública de Treball Social

2022_1010_Convocatòria extraordinària d'Oferta Pública d'Ocupació de l'Institut d'Assistència Sanitària - annex - puntuacions definitives Xarxa de Salut Mental i Addiccions

 

 

Temaris de convocatòries públiques

Grup professional 2:

Grup professional 3:

Temaris enginyers/es i arquitectes, tècnics i superiors 

Temari de Secretaria Tècnica 

Temari de Recursos Humans:

Temari de Servei de Prevenció 

Temaris de Sistemes d'Informació:

Grup professional 6.1:

Grup professional 6.2:

 

Grup professional 7:


 

IASGirona