Convocatòries obertes

I. Convocatòria pública d'un càrrec de supervisor/supervisora del servei de quiròfan de l'Hospital Santa Caterina. Referència 2023/1005

 


II. Convocatòria extraordinària d'Oferta Pública d'Ocupació de l'Institut d'Assistència Sanitària

El Departament de Recursos Humans de l'IAS informa que s’han publicat les bases generals de la convocatòria extraordinària de referència 2022_1010. En breu, es publicaran els annexes de cada grup professional, en els quals es detallaran els llocs de treball, les dates de presentació de la documentació, així com les dates de realització de les diferents proves o fases del procés de la convocatòria. Per a qualsevol dubte o aclariment, podeu trucar al departament de recursos humans, a l’àrea de selecció al telèfon 972/182571 o al mail: rrhhseleccio@ias.cat.

DOGC NÚM. 8818 -22.12.2022. ANUNCI d'oferta pública d'ocupació i de convocatòria de selecció per a la seva cobertura.

Referència 2022/1010

 

Formulari de sol·licitud

 

Grup professional 1.2

 

 

Grup professional 2

 

El dijous 27 d'abril es farà la prova de coneixements de llengua catalana de la convocatòria oberta d’oferta pública d’ocupació del grup professional 2 de l’Institut d’Assistència Sanitària, amb referència 2022_1010

Llistat de candidats/es que han de realitzar la prova de Nivell C de català. Oferta pública d’ocupació del grup professional 2 de l’Institut d’Assistència Sanitària, amb referència 2022_1010

Candidats admesos i exclosos del procés de selecció de la convocatòria oberta d’oferta pública d’ocupació del grup professional 2 de l’Institut d’Assistència Sanitària, amb referència 2022_1010. Llista provisional.

Llistat definitiu d’admesos i exclosos al procés de selecció de la convocatòria oberta d'oferta pública d'ocupació professional 2 de l'Institut d'Assistencial Sanitària, amb referència 2022_1010

Llistat definitiu dels candidats que han de realitzar la prova de català del procés de selecció de la convocatòria oberta d'oferta pública d'ocupació professional 2 de l'institut d'Assistència Sanitària, amb referència 2022_1010

El dissabte 6 de maig de 2023, a les 9.00 hores, a la facultat d'Infermeria de l'UdG es duran a terme les proves de coneixements i aptitus corresponents a la convocatòria oberta d'oferta pública d’ocupació del grup professional 2.2 de l’Institut d’Assistència Sanitària, amb referència 2022_1010

 Prova de coneixements d'infermeria d'atenció primària
 Prova de coneixements d'infermeria d'atenció especialitzada
 Prova de coneixements d'infermeria d'atenció sociosanitària
 Prova de coneixements d'infermeria d'atenció a la salut mental
 Prova de coneixements de fisioteràpia d'atenció especialitzada
 Prova de coneixements de fisioteràpia d'atenció sociosanitària
 Prova de coneixements de llevador/a
 Prova de coneixements de logopedes
 Prova de coneixements de teràpia ocupacional
 Prova de coneixements de treball social
 Prova de coneixements d'educador social

Resolució de reclamacions de les proves de coneixements de la convocatòria oberta d’oferta pública d’ocupació del grup professional 2 de l’IAS (referència 2022/1010)

Annex a les bases de la convocatòria oberta d’oferta pública d’ocupació de l’Institut d’Assistència Sanitària (referència 2022/1010) bases específiques del grup professional 2. Puntuació directa i baremada de la prova de coneixements:

  • Atenció especialitzada: graduats/des en infermeria, llevadors/es; graduats/des en fisioteràpia.
  • Atenció sociosanitària: graduats/des en infermeria, graduats/des en logopèdia, graduats/des en fisioteràpia.
  • Atenció primària: graduats/des en infermeria.
  • Atenció a la salut mental: graduats/des en infermeria, graduats/des en treball social, graduats/des educació social, graduats/des en teràpia ocupacional.

Annex a les bases de la convocatòria oberta d’oferta pública d’ocupació de l’Institut d’Assistència Sanitària (referència 2022/1010) bases específiques del grup professional 2. Candidats/es admesos, puntuació i adjudicació de la convocatòria per mèrits - atenció especialitzada- optometristes

Llistat provisional de la valoració de la fase de concurs de la convocatòria del grup professional 2. El termini de presentació d'esmenes, reclamacions i al·legacions de la fase de concurs finalitza el dimarts 12 de setembre.

Llistat de puntuacions definitives de mèrits i experiència d’atenció especialitzada.

Llistat de puntuacions definitives de mèrits i experiència del sociosanitari.

Temaris de convocatòries públiques

Grup professional 2:

Grup professional 3:

Grup professional 6.1:

Grup professional 6.2:

Grup professional 7:


 

IASGirona